Algemene voorwaarden

 

De overeenkomst komt tot stand als stapjesnaargeluk en de client erover eens zijn dat er een begeleidingstraject gestart gaat worden. Dit kan per mail of telefoon.

De factuur wordt bij een cursus babymassage en workshop voor aanvang workshop of les betaald. Dit kan via een overschrijving of betaalverzoek.

De factuur bij een babyconsult wordt na inleveren vragenlijst en plannen datum huisbezoek betaald middels een overschrijving of betaalverzoek.

Stapjesnaargeluk kan en mag geen medische diagnose stellen. Door verwijzing naar huisarts is wel mogelijk middels een overdrachtsformulier altijd met toestemming van de client. Een Babyconsulent heeft een inspanningsverplichting naar de client toe.

De methoden en de daarbij horende plannen en documenten die ontwikkeld zijn door stapjesnaargeluk zijn en blijven eigendom van stapjesnaargeluk.

Stapjesnaargeluk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de client toegepast worden.

Stapjesnaargeluk is verplicht tot geheimhouding tegen over derden wat betreft het beroepsgeheim. Stapjesnaargeluk is wel wettelijk verplicht tot bekendmaking als dit nodig is.